Tagasi kõigi postituste juurde

Kust saab statistikat e-kaubanduse kohta?

03.05.2021

Kuna Euroopa Liidus ja liikmesriikidel puudub selge e-kaubanduse mõiste, siis on ka keeruline saada täpset valdkonda puudutavat statistikat. Kas e-kaubanduse alla peaks lugema ainult e-poodidest ostetud kaubad või ka e-teenused? Ja kui loeme siia alla internetist ostetud teenused, siis kas lennu-, kontserdi- või loteriipiletid on e-kaubanduse osa? Seetõttu on ka üksjagu segadust, kes, mida ja kuidas mõõdab. Oleme koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Panga ja Statistikaametiga viimase kahe aasta jooksul püüdnud siia võimalikult palju selgust tuua, et huvitatuil oleks võimalik erinevaid andmeid leida ning e-äri puudutaval statistikal silma peal hoida.

  1. Eesti E-kaubanduse Liit koondab kõik olulised e-kaubanduse numbrid liidu kodulehele. Sealt leiab alati infot nii käivete, mahtude kui muude peamiste näitajate kohta. Kui sind huvitavad vaid üldnumbrid, siis see allikas on piisav ning puudub vajadus erinevatese allikatesse ja andmebaasidesse süvenemiseks. Kajastame ainult riiklikult tunnustatud ja aktsepteeritud allikaid. E-kaubanduse statistika põhinäitajad on leitavad alati https://e-kaubanduseliit.ee/eesti-e-kaubanduse-statistika/
    Samuti leiab liidu kodulehelt uudiste hulgast EMORi, Gemiuse, DPD ja teiste suuremate küsitluste tegijat ning meie liikmete uuringute tulemusi, mis kenasti täiendavad järgmist olulist infoallikat.
  1. Koostöös Statistikaametiga oleme loonud kaubanduse juhtimislaua, mis kuvab automaatselt ka e-kaubanduse olulisi numbreid. Andmete uurimiseks mine https://juhtimislauad.stat.ee/dashboard/9. Vaade koondab olulisi Statistikaametist pärit kaubanduse ja e-kaubandusega seotud andmeid. Näiteks leibkonna suurus, e-ostude suurus pereliikme kohta, andmed erinevate piirkondade kohta jne.
  1. E-kaubanduse käivete jälgimisega tegeleb Eesti Pank, kogudes andmeid nii e-kaupade kui e-teenuste müügimahtude kohta. Arvstatakse Eestis välja antud pangakaartidega tehtud oste Eestis ja välismaal ning väljaspool Eestit välja antud pangakaartidega tehtud oste Eesti e-poodidest. Osaliselt võetakse arvesse ka maksekorraldusega tehtud oste. Pangalingi kaudu tehtud ostudest on e-ostude näitajasse sisse arvestatud maksed kaupade ja teenuste eest (meelelahutus, transpordipiletid jms). Näitajasse ei ole arvestatud pangalingi kaudu lotopiletite või muude hasartmängude eest tehtud makseid, riiklike maksude tasumisi ega makseid finantsteenuste eest (kindlustusmaksed, laenude tagasimaksed). E-ostudega seotud maksete hulka ei arvestata ka ostude finantseerimist järelmaksuga. Eesti Panga kaudu saab seega kogu e-kaubanduse sektori käibe (e-kaubad ja e-teenused kokku) ning on leitav aadressilt https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/965/r/3310/3079. Sealt saab vaadata kuude lõikes e-kaubanduse käibed Eestis ja võrrelda andmeid ka teiste riikidega.
  1. E-poodide arvu kohta on raskem andmeid saada. Statistikaamet kogub statistikat e-kaubanduse ettevõtete käivete ja suuruse kohta EMTAK koodi järgi. Oleme Statistikaametiga aga kokku leppinud seda mitte adekvaatseks pidada, kuna andmed pärinevad ainult neilt ettevõtetelt, kel on kohustus e-käibeid anda ehk kelle e-müük on suurem kui 50% kogumüügist. Siit statistikast jäävad välja üle poolte ettevõtetest. Eesti E-kaubanduse Liit on koostöös Zonega monitoorinud domeene, kes kasutavad e-poe platvorme. Nendele andmetele tuginedes hindame Eesti e-poodide hulgaks 2020nda aasta lõpul ca 5000.
  1. Eesti pakiautomaatide mahud. Eesti E-kaubanduse Liit monitoorib pakiautomaatide pakkide riigisisest mahtu ehk mida Eesti inimesed ettevõtetelt tellivad. Siia ei loeta eraisikult eraisikule saadetud pakke. Oma numbrid edastavad Omniva, DPD ja Itella SmartPost. Me ei avalda andmeid ettevõtete kaupa, küll koostame andmete baasil kvartaalseid pakiautomaatide turumahu ülevaateid. Need on leitavad E-kaubanduse Liidu kodulehelt statistika vaatest – https://e-kaubanduseliit.ee/eesti-e-kaubanduse-statistika.
  1. Et Eesti E-kaubanduse Liit kuulub koos 23 teise Euroopa riigiga eCommerce Europe organisatsiooni, siis sealt kaudu on meile kättesaadav ka rahvusvaheline statistika. Seda pakuvad erinevad riigid ja erialaorganisatsioonid, kellega koostöös koostame igal aastal kogu Euroopat hõlmava e-kaubanduse statistika. See on Eesti E-kaubanduse Liidu liikmetele kättesaadav liidu kaudu. 2020nda aasta tulemused avaldatakse 2021 aasta suvel.