Mida meiega liitumiseks tegema peab?

1. Esmalt veendu siin, et Sinu e-äri ei müü Maksekeskuse poolt keelatud tooteid/teenuseid ning seejärel vaata üle kõik allpool toodud tingimused.
2. Tutvu hindadega
3. Kui kõik tingimused on täidetud, täida liitumisavaldus!
(Kui kõik tingimused veel täidetud ei ole, saame alguses avada vaid testkonto)

Kui Sinu e-äri müüb kaupu, siis tutvu e-poodide liitumistingimustega.

Sinu veebileht peab vastama kõigile järgnevatele nõuetele:

 1. Ettevõtte nimi ja aadress on hõlpsasti leitavad ning kirjas on klienditeeninduse e-maili aadress ja telefon
  – Teenusepakkuja veebilehe avalehel on kirjas ettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed või on avalehel olemas selge viide kontaktinfole, näiteks on avalehel asuvas menüüs olemas link “Kontakt”, mille alt avaneb vastav info.
 2. Pakutavaid teenuseid on arusaadavalt kirjeldatud
  – Kõikidel teenustel peab olema selge ja üheselt mõistetav kirjeldus, mis tagab, et klient on teadlik teenuse olemusest ja selle nüanssidest.
  – Kirjeldused ei tohi erineda sisuliselt erinevate keelte versioonide vahel.
 3. Veebilehel on olemas ammendavad üld- ja müügitingimused ning teenuste tarnetingimused ja –aeg
  – Veebilehe avalehel on link üld- ja müügitingimustele.
  – Üld- ja müügitingimustes on ära toodud teenuse osutamise koht (kui kohane), aeg (kui kohane) ja muud teenuse olemusest tulenevad tingimused, millest klient peab teenuse kasutamiseks teadlik olema.
  – Veebilehel on lisaks müügitingimustele kirjas ka tagastustingimused, kus on toodud välja, millistel tingimustel on kliendil õigus ostetud teenuse kasutamisest loobuda ning lepingust taganeda ning millal toimub raha tagastamine.
  – Kui mingil põhjusel toodete tagastust pakkuda ei ole võimalik, peab see ka olema mainitud ja põhjendatud, eelistatult viitega seadusandlusele.
  – Digitaalsete teenuste puhul tuleb tingimustes tuua välja teenuse kättesaadavaks tegemise viis.
 4. Veebilehel on üld- ja müügitingimustes ära toodud ka makseviiside kirjeldus ja valuuta, milles makseid vastu võetakse
  – Veebilehel on olemas selge kirjeldus olemasolevatest makseviisidest ning valuuta, milles makseid vastu võetakse.
  – Makseviiside juures on märgitud, et maksete vastuvõtmiseks kasutatakse teenusepakkujana Maksekeskus AS’i, kusjuures Maksekeskus AS on viide aadressile www.maksekeskus.ee. Soovitavalt avaneb link uues brauseri aknas.
  – Tasub tähele panna, et läbi Maksekeskuse tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes (v.a. kui olete tellinud muus valuutas tehingute vastuvõtmise – võimalik vaid krediitkaardi makseviisi puhul).
 5. Veebilehe avalehel on eraldi lingina välja toodud privaatsuspoliitika ehk kliendi isikuandmete töötlemise kord
  – On oluline, et privaatsuspoliitika oleks hõlpsasti ligipääsetav ka eraldi üld- ja müügitingimustest. Näiteks: veebilehel on lingina “Üld- ja müügitingimused”, “Makse- ja tarnetingimused” ning “Privaatsuspoliitika”.
  – Tingimustes tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise kohta.
  – Kliendile peab olema selge, et kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 6. Kliendil peab olema võimalus kinnitada oma nõustumine Sinu poolt kehtestatud müügi- ja tagastustingimustega enne tellimuse kinnitamist
  – Enne tellimuse sooritamist peab kliendil olema võimalus tutvuda müügi- ja tagastustingimustega, mis on kättesaadavad nii avalehelt kui ostukorvist, ning kinnitada oma nõustumine enne ostu sooritamist.
  – Juhul kui veebilehe kaudu pakutavad teenused ostetakse läbi kolmanda osapoole platvormi (näiteks broneeringusüsteem), siis peab seal tehingut kinnitades olema kliendil võimalik tutvuda müügi- ja tagastustingimustega, või peab seal läbi kuvatavate linkide olema võimalik tutvuda teenusepakkuja kodulehel olevate müügi- ja tagastustingimustega.
 7. Veebileht peab olema valmis
  – Kõikide pakutavate teenuste kirjeldused on olemas ja ligipääsetavad.
  – Ei esine sisuta või “Page not found” lehti ning kõik erinevate keelte versioonid on korrektselt tõlgitud ning sisu poolest samad.
  – Teenuste kirjeldused ei tohi erineda sisuliselt.
  – Veebileht ei pea olema avalikult ligipääsetav, kuid Maksekeskusel peab olema võimalus kontrollida antud tingimustele vastavust (näiteks on veebileht parooliga kaitstud).
 8. Peab olema valmis tõestama ja täpsustama teenuse pakkumise olemust ja võimekust
  – Teenusepakkuja peab olema vajadusel valmis selgitama teenuse pakkumise olemust ja võimekust.
 9. Ettevõttel ei ole ajatamata võlga Eesti Maksu- ja Tolliameti ees

 

Liitu Maksekeskusega täna!