Mida meiega liitumiseks tegema peab?

1. Esmalt veendu siin, et Sinu e-äri ei müü Maksekeskuse poolt keelatud tooteid/teenuseid ning seejärel vaata üle kõik allpool toodud tingimused.
2. Soovi korral saad oma e-poe tarvis koostada müügitingimused kasutades alusena meie näidist.
3. Samuti saad kasutada näidisena loodud privaatsuspoliitikat.
4. Tutvu hindadega
5. Kui kõik tingimused on täidetud, täida liitumisavaldus!
Juhul, kui kõik tingimused veel täidetud ei ole, saame alustuseks avada testkonto.

Kui Sinu e-äri pakub teenust, siis tutvu teenusepakkuja liitumistingimustega.

Maksekeskuses seisame hea selle eest, et meie klientideks on e-poed, mis vastavad Eestis kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele. See omakorda aitab vähendada hilisemate võimalike kliendivaidluste ja vääritimõistmiste ohtu, mis on kurnavad ka kaupmehele endile. Teisisõnu, Maksekeskusega liitunud e-poed on läbinud põhjaliku kontrolli ja on turvalised e-poed ostlemiseks.

Liitumise käigus kontrollime, et Sinu e-pood vastaks järgmistele nõuetele

 1. Ettevõtte nimi ja aadress on hõlpsasti leitavad ning kirjas on klienditeeninduse e-kirja aadress ning telefon
  – Avalehel on kirjas ettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed või on avalehel olemas selge viide kontaktinfole, näiteks on avalehel asuvas menüüs link “Kontakt”, mille alt avaneb vastav info.
 2. Pakutavaid tooteid on arusaadavalt kirjeldatud, võimalusel koos piltidega
  – Kõikidel toodetel ja teenustel peab olema selge ja üheselt mõistetav kirjeldus.
  – Toodetel peavad juures olema kõik näitajad, mis on vajalikud ja kohased toodete iseloomustamiseks, näiteks: mõõdud, kaal, värvus, materjal, ühiku hind või muud omadused.
 3. Veebipoe avalehel on link müügitingimustele, milles on kindlasti välja toodud järgnev (vt.Maksekeskuse müügitingimuste näidist):
  – Ostu sooritamise protsess/juhis
  – Makseviiside loetelu ja valuuta, milles makseid vastu võetakse. NB! Ostjale peab olema selge, et makseid vahendab Maksekeskus AS.
  – Kaupade tarnetingimused: Kuhu tarnite? Kes on tarnepartner? Millised on tarneviisid? Kirjas peab olema ka standard ja maksimaalne tarneaeg.
  – Tagastustingimused. Kui mingil põhjusel toodete tagastust pakkuda ei ole võimalik, peab see ka olema mainitud ning põhjendatud.
 4. Veebipoe avalehel on eraldi lingina välja toodud privaatsuspoliitika ehk kliendi isikuandmete töötlemise kord (vt. Maksekeskuse privaatsuspoliitika näidist):
  – Privaatsuspoliitikas tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise kohta.
  – NB! Kliendile peab olema selge, et kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 5. Kliendil peab olema võimalus kinnitada oma nõustumine kaupmehe kehtestatud müügitingimustega enne makse sooritamist
  – See tähendab, et ostukorvis enne makse lõplikku sooritamist, peab olema kinnituskast, mille ostja peab ise kinnitama ning sealjuures peab ta saama müügitingimused ka lahti vajutada.
  Näide: 
 6. E-pood/veebileht on valmis
  – Pakutavad tooted on e-poodi lisatud ja need on ligipääsetavad.
  – Ei esine sisuta või “Page not found” lehti ning kõik erinevate keelte versioonid on korrektselt tõlgitud ning sisu poolest samad.
  – NB! E-pood/veebileht ei pea olema klientidele avatud, kuid Maksekeskusel peab olema võimalus kontrollida antud tingimustele vastavust. Näiteks on e-pood Maksekeskusega liitumise ajal ligipääsetav parooliga.
 7. Kaupade maaletoomisel või edasimüümisel peab olema võimalus tõestada edasimüügiõigust
  – Kui e-pood müüb tooteid, mille puhul on tegu kas edasimüügiga, maaletoomisega või kontserni kuuluva ettevõtte toodete müügiga, peab olema võimalik esitada kehtivad partnerluslepingud või vastavad ostuarved, et tõestada edasimüügiõigust.
 8. Ettevõttel ei ole ajatamata võlga Eesti Maksu- ja Tolliameti ees

Kasulikku infot, et viia e-pood kooskõlla seaduste nõuetega, leiad ka E-kaubanduse Liidu lehelthttp://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/

Liitu Maksekeskusega täna!