Mis on Maksekeskuse e-kaubanduse indeks?

Maksekeskus vahendab iga päev suurt hulka Eesti e-poodides tehtavaid makseid. Kuna meie klientide hulka kuuluvad nii suured ja tuntud jaeketid, kui ka alles alustavad väikeettevõtted, siis analüüsides kõiki tehinguid saame teha üldistusi kogu Eesti e-kaubanduse sektorist.

 

Millest indeks koosneb?

Maksekeskuse e-kaubanduse indeks võtab arvesse iganädalased tehingud ligi kolmes tuhandes peamiselt Eesti e-poes.

 

Kuidas seda arvutatakse?

Aluseks on Maksekeskust läbinud tehingumahud eurodes. Indeksi algväärtus 100 on fikseeritud 2019. a. esimese nädala põhjal. Väärtus 200 tähendab seega, et vastava nädala tehingumaht oli kaks korda suurem aasta 2019 algusnädalast.

 

Milleks indeksit kasutada saab?

Indeksi peamine eesmärk on anda iganädalast ülevaadet e-kaubanduse mahtude trendidest. Kaupmehed saavad muuhulgas hinnata, kas tema e-äri kasvab turu keskmisega võrreldes kiiremini või aeglasemalt, millist mõju avaldavad näiteks suured kampaaniad nagu E-smaspäev ja Black Friday, aga ka näiteks jõulud. Samuti annab see sisendi, milline on erinevate erakorraliste sündmuste mõju e-kaubandusele. Ilmekas näide on Covid-19 kriisiga seonduv.

 

Milliste kitsaskohtadega tuleb statistika kasutamisel arvestada?

Adekvaatse vastuse andmine küsimusele, kui suur on kohalik e-kaubandusturg või kui kiiresti see kasvab, on osutunud väljakutseks kõigile organisatsioonidele, kes seda vastust pakkuda püüavad. Kõigepealt – mis peaks kuuluma e-kaubanduse alla? Kas piletite müük on e-kaubandus? Aga hotellibroneeringud? Esimene sissemakse korteri ostmiseks, mis alustatud kinnisvarafirma veebilehelt? Annetused mõne MTÜ veebilehe kaudu? Kuna mingit ametlikku definitsiooni ei eksisteeri, siis meie arvutusest ühtegi tegevusala ei ole välistatud.

Teine võimalik diskussioonikoht on, mida lugeda kohalikuks e-kaubanduseks. Kui Eesti firma müüb .com lehe kaudu üle maailma, siis kas see on Eesti e-kaubandus? Kui välismaal registreeritud firma on püsti seadnud .ee domeeni ja võtab vastu makseid Eesti pangalinkidega, kas see on Eesti e-kaubandus? Taas kord, me ei ole pidanud otstarbekaks üritada kõiki võimalikke versioone hakata lahterdama. Valdav enamus Maksekeskuse kliente on Eesti firmad ja valdav osa makseid käib läbi Eesti pankade. Turu trendi jälgimiseks seega võiks see olla sobiv tööriist, protsendi komakohtade võrdlemiseks aga mitte.

Kolmandaks tuleb arvesse võtta, et erinevad kaubandussektorid võivad kasvada erineva kiirusega ja keskmise indeksi vaates lahustub see ära. Mõned sektorid võivad olla Maksekeskuse kliendibaasis esindatud ka vähemal määral, kui turul tervikuna. Paraku on siinne turg liiga väike selleks, et e-kaubanduse indekseid sektorite kaupa saaks jälgida ja pealegi oleks e-poodide range lahterdamine ühte või teise tegevusvaldkonda praktikas teostamatu.

Alusta Maksekeskusega täna!

Täida liitumisavaldus