Eraldiseisev või traadita terminal

Juhendi sisukord

Klahvid
Terminali hoiutingimused
Tehniline tugi
Mida ma pean tegema tehniku saabudes?
Mida tähendavad terminali keeldumise koodid
Kuidas teha tehinguid
Kuidas vahetada paberirulli?
Veaotsing
Kuidas desinfitseerida elektroonilist kaardilugejat?
Mida see tähendab?
Oluline teave

Klahvid

Klahv F1
Kasutatakse tööpäeva sulgemiseks, auditiaruande printimiseks, tehingut tõendava kviitungi koopia või viimase aruande koopia printimiseks.

Klahv F2
Kasutatakse tehingu tühistamiseks, tehingu tagastamiseks, terminali lisatehingute funktsioonide teostamiseks.

Klahv F3
Kasutatakse terminali identifitseerimisnumbrite, ettevõtte andmete täpsustamiseks.

Klahvid 0-9
Kasutatakse tehingute summa ja teiste müügipunkti terminali nõutavate andmete sisestamiseks.

Roheline klahv (OK)
Kasutatakse toimingu kinnitamiseks.

Kollane klahv (Corr)
Kasutatakse valesti sisestatud tehingusumma või teiste andmete parandamiseks enne toimingu kinnitamist rohelise nupuga. Samuti kasutatakse Yoximo terminali sisselülitamiseks.

Punane klahv (Stop)
Kasutatakse alustatud toimingu peatamiseks. Kasutatakse ka Yoximo terminali väljalülitamiseks.

Menüü klahv (Menu)
Kasutab Worldline’i tehnilise toe esindaja.

Tehniline tugi

Terminalile pakub tehnilist tuge Wordline.

 

Worldline klienditeeninduskeskus
Tel.: 626 4777
customersupport.ee@worldline.com

Terminali hoiutingimused

1. Terminali tuleb hoida kuivas kohas. Terminali ükski osa ei tohi kokku puutuda mis tahes vedelikuga.

2. Terminali asukoha temperatuur peab jääma vahemikku 0–40 °C.

3. Soovitame terminali korpust pühkida korrapäraselt kuiva pehme lapiga. Ära kasuta puhastuskemikaale, välja arvatud spetsiaalseid elektroonikapuhastusvahendeid.

4. Me ei soovita terminali pikemaks ajaks vooluvõrgust või sidekaablist lahti ühendada, kui Worldline tehnik ei ole selleks nõusolekut andnud. Kui kavatsed terminali enam kui viieks tööpäevaks lahti ühendada, pead sellest
teada andma Worldline klienditeeninduskeskusele.

5. Terminali läheduses ei tohi paikneda kõrgepingeseadmeid (need häirivad terminali tööd).

6. Ära ava terminali korpust, vastasel juhul terminal puruneb ja sa ei saa seda enam kasutada. Mis tahes kahjustustest anna kohe teada Worldline klienditeeninduskeskusele.

Mida ma pean tegema tehniku saabudes?

Terminali võib hooldada ainult Worldline esindaja, kes näitab Worldline töötõendit koos isikutunnistusega. Kui sul tekib kahtlusi tehniku isiku suhtes, helista Worldline klienditeeninduskeskusesse ja kontrolli Worldline esindaja visiit ja isik üle.

Mida tähendavad terminali keeldumise koodid

01 / 107
Tagasilükkamine
Kliendi pank (kaardi väljaandja) teatab, et kaardiga on probleeme. Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas ja/või võtta ühendust oma pangaga.

02 / 108
Tagasilükkamine
Kliendi pank (kaardi väljaandja) teatab, et kaardiga on probleeme. Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas ja/või võtta ühendust oma pangaga. Soovitame tungivalt helistada Worldline’i klienditeenindusse ja selgitada välja tagasilükkamise põhjused.

43 / 209
Varastatud kaardi kinnipidamine
Teavitage klienti, et kliendi pank (kaardi väljaandja) on maksetehingu tagasi lükanud ja andnud teile korralduse kaart tagasi võtta. Teavitage klienti ka sellest, et makse on ebaõnnestunud ja et te ei tagasta kaarti ning paluge tal maksta teise kaardiga või sularahas. Säilitage kaarti ainult siis, kui see on ohutu.

05 / 100
Tagasilükkamine
Kliendi pank (kaardi väljaandja) teatab, et kaardiga on probleeme. Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas ja/või võtta ühendust oma pangaga.

58 / 120
Saaja pank ei aktsepteerinud kaardimakset
Kirjutage kaardi tüüp üles. Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas. Võtke ühendust oma pangaga ja teatage, et sellist kaarti ei aktsepteeritud.

51 / 116
Tagasilükkamine ebapiisavate rahaliste vahendite tõttu
Teavitage klienti, et tema kaardil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ostu sooritamiseks. Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas.

55 / 117
Vale PIN-kood
Palun kliendil sisestada õige PIN-kood.

57 / 119
Tehing ei ole võimalik
Teavitage klienti, et selle konkreetse kaardiga ei saa maksta. Paluge kliendil võtta ühendust oma pangaga (kaardi väljaandjaga). Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas.

61 / 121
Tagasilükkamine tehingulimiidi ületamise tõttu
Teavitage klienti, et maksetehingut ei saa teostada, sest tehingulimiit on ületatud. Soovitage võtta ühendust oma pangaga (kaardi väljaandjaga). Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas.

75 / 106
Tagasi lükatud blokeeritud PIN-koodi tõttu
Paluge kliendil maksta teise kaardiga või sularahas ja soovitage võtta ühendust oma pangaga (kaardi väljaandjaga). Samuti soovitame teil helistada Worldline’i klienditeeninduskeskusesse ja öelda neile, et soovite saada „Kood 10 – luba“.

96 / 909
Süsteemi viga
Lubade andmise süsteemi tehnilised probleemid. Paluge kliendil maksta teise kaardiga. Kui maksetehingut ei saa teha ka teiste kaartidega, helistage Worldline’i klienditeeninduskeskusesse ja järgige operaatori juhiseid. Mõne aja pärast võidakse teil paluda makset korrata.

Z3, CE, LC, TO, ND
Kontakti ei ole võimalik luua
Laadige terminal uuesti ja korrake maksetehingut. Kui tagasilükkamise kood kuvatakse uuesti, kontrollige terminali sideühendust. Kui sideühendus töötab, võtke ühendust oma sideteenuse pakkujaga. Probleemist teatamiseks võtke ühendust Worldline’i klienditeenindusega ja teavitage probleemist.
Kui terminal trükib koodi, mida ei ole selles nimekirjas, ja te ei tea maksetehingu tulemust, helistage Worldline’i klienditeeninduskeskusesse.

Kuidas teha tehinguid…

A) kiipkaardiga?

1. Sisestage tehingu summa ja vajutage rohelist klahvi.

2. Sisestage kiipkaart lugejasse, nagu on pildil näidatud.

3. Paluge kliendil sisestada PIN-kood ja kinnitada rohelise klahviga.

> Vt edasi punktid 4. ja 5.

B) magnetkaardiga?

1. Sisestage tehingu summa ja vajutage rohelist klahvi.

2. Tõmmake kaart seadmest läbi, nagu on pildil näidatud.

     

2.1 Lisavalikud. Kaardi omanikul võidakse paluda sisestada PIN-kood.

3. Sisestage kaardi neli viimast numbrit ja vajutage rohelist nuppu.

> Vt edasi punktid 4. ja 5.

C) kontaktivabalt või mobiiliga?

1. Sisestage tehingu summa ja vajutage rohelist klahvi.

2. Paluge kliendil panna kontaktivaba seade terminali kontaktivaba ühenduse sümboli kohale. Oodake, kuni terminal on kontaktivabast seadmest info lugenud.

   

2.1 Lisavalikud. Kaardi omanikul võidakse paluda sisestada PIN-kood.
3. Lisavalikud. Kui kaardiomanik maksab mobiiliga, paluge tal järgida mobiiliekraanil kuvatavaid juhiseid.
> edasi punktid 4. ja 5.

Kõikide tehingute jaoks

4. Kontrollige kviiitungit. Kui sellel on koht kaardiomaniku allkirja jaoks, paluge tal kviitungile allkiri anda. Hoidke kviitung alles.

5. Küsige kaardiomanikult, kas ta vajab kviitungi koopiat. Kui kaardiomanik soovib koopiat, vajutage rohelist klahvi. Vastasel juhul vajutage punast klahvi. Andke kviitungi koopia kliendile.

NB! Kui tehing lükati tagasi ja klient ei sooritanud makset, paluge tal maksta teise kaardiga või sularahas. Andke kliendile terminali kviitung.

D) Kuidas printida viimase/muu kviitungi koopiat?

Kõikide kviitungite jaoks
1. Vajutage klahvi F1

2. Kerige klahviga alla käsuni KOOPIA ja kinnitage valikut rohelise klahviga.

Viimane kviitung
3. Vajutage rohelist klahvi.

4. Kliendikoopia printimiseks vajutage rohelist klahvi.

Aruandekoopia
3. Vajutage klahvi ja kinnitage menüü punkti ARUANDE-KOOPIA.

Kviitung numbri järgi
3. Kerige klahviga alla käsuni KVIITUNG NUMBRI JÄRGI, kinnitage rohelise klahviga.

4. Sisestage kviitungi number.

5. Kliendikoopia printimiseks vajutage rohelist klahvi.

E) Kuidas tööpäev käsistsi kokku võtta?

Müüja ei saa kaarditehingute eest raha, kui terminalis mingil põhjusel (sidetõrge, elektrikatkestus vms) tööpäeva kokku ei võeta.
1. Vajutage klahvi F1.

2. Vajutage klahv ↓ ja kinnitage valik ARUANNE, vajutades rohelist klahvi.

3. Aruande edastamiseks ja printimiseks vajutage rohelist klahvi.

4. Terminal prindib välja aruande. Kontrollige, et aruandel ei oleks veateateid.

NB! Müüja peab iga tööpäeva lõpus kindlasti tegema tööpäeva kokkuvõtte. Selle nõude eiramisel muutub tehing „Hilinenud tehinguks” ja müüja peab selle aktsepteerima.

F) Kuidas tehingut tühistada?

See toiming tühistab automatiseeritud tehingu ning tühistab kliendi pangakontol broneeritud summa. Tehingu tühistamine on võimalik ainult enne tööpäeva lõpetamist.
1. Vajutage klahvi F2

 

2. Kerige ↓ klahviga alla käsuni ANNULLEERI ja kinnitage valikut rohelise klahviga.

3. Sisestage terminali parool ja vajutage rohelist klahvi.

4. Sisestage tühistatava tehingu kviitungi number ja kinnitage rohelise klahviga.

5. Kontrollige, et sisestasite õige kviitungi numbri ja ekraanil kuvatud tehingusumma vastab kviitungil toodud tehingusummale. Kinnitage rohelise klahviga.

6. Rebige kviitung lahti. Kliendi koopia printimiseks vajutage rohelist klahvi.

7. Kui kviitungil on koht kaardiomaniku allkirja jaoks, paluge tal kviitungile allkiri anda. Kontrollige, kas kviitungile pandud allkiri sarnaneb kaardi allkirjaribal oleva allkirjaga. Hoidke kviitung koos kaardi täisnumbriga alles. Andke kviitungi koopia ja maksekaart kliendile.

G) Kuidas tehingusumma tagastada?

Selle toiminguga saab tagastada raha kliendi pangakontole, kui kaardiomanik on seda soovinud (nt kauba tagastamise korral). Raha saab tagastada ka pärast terminalis tööpäeva kokkuvõtte tegemist tööpäeva lõpus. Kuna tagastamine peab olema seotud konkreetse kaardiga sooritatud varasema ostuga, peab müüja nõudma kliendilt terminali kviitungit, et raha tagastataks ostu sooritamiseks kasutatud kaardil.

Märkus. Raha tagastamist ei tohi kasutada müüja tehtud vigadeparandamiseks.

1. Vajutage klahvi F2.

2. Kerige ↓ klahviga alla käsuni ANNULLEERI, kinnitage valikut rohelise klahviga.

3. Sisestage terminali parool ja vajutage rohelist klahvi.

4. Sisestage tühistatava tehingu kviitungi number ja kinnitage rohelise klahviga.

5. Sisestage tagastatav summa ja vajutage rohelist klahvi.

6. Küsige kliendilt kaarti, millega sooritati algne ost.
7. Kontrollige kviitungit, kuidas kaarti loeti. Lugege kaart samal viisil (sisestage kiip, tõmmake läbi magnetriba, kasutage kontaktivaba funktsiooni).

8. Küsige kaardiomanikult, kas ta vajab kviitungi koopiat. Kui kaardiomanik soovib koopiat, vajutage rohelist nuppu, vastasel juhul vajutage punast nuppu. Andke kviitungi koopia kliendile.

NB. Kui klient ei esita terminali kviitungit algse tehingu kohta, soovitame müüjal koguda tehingu kohta võimalikult palju teavet ja saata päring saajapanka. Kui pank kaardiomaniku taotlust ei rahulda, siis tekib staatus “Krediiti ei töödeldud” ja müüja peab selle vastu võtma.

H) Kuidas terminali käsitsi taaskäivitada?

1. Vajutage klahvi ˽


2. Vajutage klahvi 3 ja rohelist klahvi.

 

I) Kuidas printida tehingute aruandeid?

1. Vajutage klahvi F1.

2. Vajutage ↓ klahvi ja kinnitage RAPORTID rohelise klahviga.

3. Kerige ↓ klahviga alla vajaliku käsuni, kinnitage valikut rohelise klahviga.

J) Kuidas terminali parameetreid käsitsi alla laadida?

Allpool kirjeldatud toiminguid võib teha ainult siis, kui terminal ei laadinud parameetreid automaatselt alla ega tööta enam.
1. Vajutage klahvi ˽


2. Vajutage klahvi 6 ja rohelist klahvi.

3. Vajutage rohelist klahvi.

K) Kuidas müüa laadimiskaarti

1. Vajutage klahvi F2 ja kinnitage valikut KOODIDE MÜÜK rohelise klahviga.

2. Kerige ↓ klahviga alla vajaliku käsuni, kinnitage valikut rohelise klahviga. Kui soovitud toodet ei ole algsel ekraanil näha, jätkake nupu ↓ vajutamist.

3. Vajutades klahvi ↓ , valige vajalik väärtus ja kinnitage oma valikut rohelise nupuga. Kui vajalikku väärtust algsel ekraanil ei ole näha, jätkake nupu ↓ vajutamist.

4. Kontrollige, kas valitud toode ja väärtus on õiged. Kinnitage valikut, vajutades rohelist nuppu. Terminal prindib laadimiskaardi.

5. Kui laadimiskaarti ei õnnestu korralikult printida või see on kahjustatud, tuleb laadimiskaardi müügi tehing tühistada.

Kuidas vahetada paberirulli

Värvilised triibud terminali kviitungil hoiatavad, et paber on varsti otsas (umbes 1 meeter on jäänud) ja tuleb sisestada uus paberirull.

NB! Kui paber lõpeb kviitungi trükkimise ajal, vahetab müüja paberirulli alltoodud juhiste järgi ja prindib kviitungi koopia, kasutades funktsiooni „Viimase kviitungi koopia printimine“.

Paberirullide tellimiseks helista Worldline klienditeeninduskeskusesse numbril 626 4777.

1. Tõmmake paberisisestuse kaas üles.
2. Asetage uus paberirull nii, et
see veereks suunaga alt üles ja eest tahapoole.
3. Sulgege paberihoidiku kaas.
4. Rebige liigne paber ära.

1.

 

2.

1.

2.
3.
4.
3.
4.

 

Veaotsing

Kui kaart on kiipkaardilugejasse sisestatud, teeb terminal piiksu ja kuvab veateate „KAHJUSTATUD KIIP” ning seejärel „EEMALDA KAART”.
Lahendus: eemalda kaart ja veendu, et kaart sisestataks õigesti kiipkaardilugejasse. Kui kaart on õigesti sisestatud, aga ekraanile ilmub ikkagi veateade, helista Worldline klienditeeninduskeskusesse.

Kui kaart on terminalist läbi tõmmatud, ilmub ekraanile veateade „KAARTI EI LOETUD”.
Lahendus: proovi kaarti veel kolm korda hoogsamalt seadmest läbi tõmmata. Kui sellest pole abi, on magnetriba tõenäoliselt kahjustatud. Palu kaardiomanikul maksta teise
kaardiga või sularahas ja soovita pöörduda kaardi väljastaja poole.

Terminali ekraanil kuvatakse veateade „ÜHENDUS PUUDUB” või tehingust keeldutakse põhjusega „SIDE VIGA”.
Lahendus: kontrolli sidekaablit. Ühtlasi soovitame veenduda, et olete tasunud kõik telekommunikatsiooniteenuste arved. Kui sidekaabel on korras, helista Worldline klienditeeninduskeskusesse.

Terminali ekraan on välja lülitatud.
Lahendus: kontrolli terminali toidet. Kui toitejuhe on kontaktis ja toiteühendus on olemas, helista Worldline klienditeeninduskeskusesse.

Terminal ei prindi kviitungit või aruannet.
Lahendus: kontrolli terminali paberihoidikut, veendu, et see oleks suletud, et seal on õige paber (nt võib selles terminalipaberi asemel olla kassaaparaadi paber), et paber ei oleks kinni kiilunud ja et see on õigesti sisestatud (paber peab jooksma suunaga alt üles ja tagant ettepoole).Sisesta paberirull õigesti ja prindi koopia terminali funktsiooni „Viimase kviitungi koopia printimine” abil. Kui koopia printimine ikka ei õnnestu, helista Worldline klienditeeninduskeskusesse. Muud tõrked. Terminali rikke korral võid ööpäevaringselt helistada Worldline klienditeeninduskeskusesse numbril 626 4777; ütle ettevõtte nimi, terminali tunnuskood (mille leiad terminalilt või tehingu kviitungilt), oma nimi ja kirjelda probleemi.

Kuidas desinfitseerida elektroonilist kaardilugejat?


Mida teha?
Terminali puhastamiseks kasutage niiskeid salvrätte, eelistatult etanooli (70-85%) koos vesilahusega, et saada parim puhastustulemus.

Mida mitte teha?
Ärge pihustage otse terminalile, vaid pritsige lahus salvrätikule ja seejärel puhastage. Ärge kasutage tavalisi majapidamispuhastus- ja desinfitseerimisvahendeid, kuna need võivad terminali kahjustada, sest võivad sisaldada kahjulikke komponente, nt lahusteid. Soovitame 70-85% etanoolilahust veega. Ärge kasutage isopropüülalkoholi.

Mida see tähendab?

Autoriseerimine – kaardi kehtivuse ja vaba raha olemasolu kontrollimine. Autoriseerimise tulemusel määrab kaardi väljastanud pank või selle esindaja autoriseerimiskoodi ja peab makstava summa kliendi kontolt kinni. Kui autoriseerimine ei õnnestu, siis raha kinni ei peeta ja väljastatakse asjaomane teade.
Autoriseerimiskood – kordumatu tunnuskood, mis määratakse kõigile õnnestunud autoriseerimistele. See koosneb numbritest ja/või tähtedest.
Kontaktivaba seade – plastkaart, mikrokiip või mobiiltelefon, millega saab traadita ühenduse teel edastada makseandmeid turvaliselt kontaktivabale lugejale, mis toimib sularahavaba maksevahendina kauplemispunktides, mis on sõlminud kaardi aktsepteerimise lepingu.
Tööpäeva kokkuvõte – terminali funktsioon, millega saadetakse tehinguandmed edasisse töötlemisse, tagamaks, et müüjale kantakse tehingute eest raha üle.
Tehing – maksekaardiga ostu või teenuse eest tasumine.
Magnetkaart – magnetribaga plastkaart, mis toimib sularahavaba maksevahendina kauplemispunktides, mis on sõlminud kaardi aktsepteerimise lepingu.
Parool – numbrijada, mis annab kasutajale juurdepääsu süsteemile ja laseb teha toiminguid.
Kiipkaart – sisseehitatud mikrokiibiga plastkaart, mis toimib sularahavaba maksevahendina kauplemispunktides, mis on sõlminud kaardi aktsepteerimise lepingu.
Tehingu tühistamine – tehinguga seotud kinnipidamise tühistamine kaardiomaniku kontol, kui kaardiomanik soovib tehingu tühistada või kui kassapidaja avastab tehingus vea.
Tehingusumma tagastamine – ostu või teenuse eest tasutud summa tagastamine kliendi kontole, kui klient soovib tehingu pärast tehinguandmete töötlemiseks edastamist tagasi pöörata. Raha tagastamist ei tohi kasutada kassapidaja tehtud vigade parandamiseks.

Oluline teave

Tuginedes andmeturbe nõuetele alustage oma tööpäeva kaardi vastuvõtmise seadme katsetamisega. Kui terminal ei näe välja nagu tavaliselt (näiteks on ilmunud kleebised, täiendavad juhtmed, terminal on suurenenud, selle mudel on muutunud jne), võtke viivitamatult ühendust tehnilise toega, helistades numbrile, mis on kirjas terminali kasutusjuhendis. Ärge tehke terminaliga mingeid toiminguid enne, kui Worldline’i tehniline tugi on selleks loa andnud.

2. Kaardi number, kehtivusaeg ja kaardiomaniku nimi on tundlik teave, mida tuleb kaitsta. Kaardiomaniku andmeid töödeldakse makseterminalis – turvalises seadmes, mida tuleb hoida ja hooldada. Turva-lahendustele esitatavad täpsemad nõudmised leiate internetist aadressil: https://www.pcisecuritystandards.org/security_stan-dards/pci_dss.shtml.

3. Müüjal on rangelt keelatud kliente diskrimineerida. Teenindada tuleb kõiki kliente olenemata nende vanusest, soost või rahvusest ja kasutatavast kaarditehnoloogiast, järgides siin toodud eeskirju, õigusakte, määruseid ja muid asjakohaseid dokumente. Kiibi puudumine ei anna müüjale õigust maksekaardist keelduda.

4. Müüja ja panga vahel sõlmitud lepingus maksekaardi aktsepteerimise kohta võidakse kehtestada kaardiomaniku tuvastamiseks ja/või tehingu sooritamiseks konkreetsed ja/või lisatingimused, mida müüja peab täitma. Müüja peaks kehtestama sisekorra, mis arvestaks siin toodud nõuetega,
tegema selle kättesaadavaks kõigile asjaomastele töötajatele
ja tagama nõuete järgimise.

5. Kui klient ostab mitu toodet, ei tohi teha iga tootega eraldi tehingut. Makse tuleb sooritada kogusummana.

6. Sama ostu eest võib maksta osaliselt sularahaga ja osaliselt
maksekaardiga.

7. Terminali kviitung, millel on näha kogu kaardinumber (või esimesed kuus ja viimased neli numbrit), jääb alati müüja kätte. Müüja väljastab kliendile terminalist kviitungi, millel on näha ainult neli viimast kaardinumbri kohta. Müüja talletab kviitungi siinses juhises punktis 2 esitatud nõuete kohaselt.

8. Kui pank või Worldline’i töötaja saadab ettevõttele dokumentide (e-posti, faksi, kirja vms) taotluse, tähendab see, et klient on tehingu vaidlustanud. Taotlusele tuleb vastata ettenähtud aja jooksul ja vastus peab sisaldama kogu kliendi taotletud teavet, vastasel juhul võib ettevõte kanda rahalist
kahju. Sissetulnud dokumenditaotlused ja taotluste vastused registreeritakse ettevõtte dokumendiregistris. Järgida tuleb käesolevate reeglite 2. lõikes toodud nõudeid.

9. Kui teil tekib kaardi või kaardiomaniku suhtes tehingu käigus mingigi kahtlus, helistage Wordline Eesti klienditeeninduskeskusesse ja paluge edastada „autoriseerimise KOOD 10“. Selline palve hoiatab kaardi väljastajat kahtlasest tegevusest, ilma et klient sellest teada saaks.

Kui te helistate „Autoriseerimise KOODI 10“ taotlemiseks, võidakse teilt paluda teavet tehingu kohta. Teie kõne suunatakse edasi kaardi väljastaja erioperaatorile, kes juhendab teid vajalike toimingute osas. Kui operaator on kõne vastu võtnud, öelge: „Soovin esitada „Autoriseerimise KOODI 10“ taotlu se“ ja tehke järgmist:
• jääge rahulikuks, et kaardi esitajat mitte ärevusse ajada;
• hoidke kahtlusalune kaart küsimustele vastamiseks käepärast;
• vastake operaatori küsimustele rahuliku häälega, „jah“ ja „ei“ on piisavad;
• järgige operaatori suuniseid;
• töötajate turvalisuse tagamiseks ärge mingil juhul püüdke kliendile vastu hakata ega teda kinni pidada;
• kui osutub vajalikuks pöörduda politsei poole, teeb seda operaator ja teie jääte liinile ootama.
10. Juhul kui politseiameti esindajad on alustanud kriminaalmenetlust maksekaartide ebaseadusliku kasutamise kohta ja saabuvad ettevõttesse terminali kviitungite kui asitõendite järele, tehke järgmist:
a. enne terminali kviitungi andmist tehke sellest koopia;
b. paluge politsei esindajatel koostada kviitungi äravõtmise
akt;
c. talletage kviitungi koopia koos politseiaktiga ettevõtte arhiivis.
11. Kui müüja ruumides on videojärelevalve, peate tagama, et PIN-koodi sisestamise ajal ei oleks seade kaamera vaateväljas.
12. Äravõetud kaardid tuleb koos tehingu kviitungite ja/või „Koodiga 10 autoseerimise“ saadud koodiga toimetada Worldline’i aadressil (Lõõtsa 2a, Tallinn 11415) kas isiklikult või tähitud kirjaga (viimasel juhul lisage juhtumi lühikirjeldus ja omakontaktandmed).
13. Leitud kaardid andke üle selle panga lähimasse harukontorisse, millega kaardi aktsepteerimise leping on sõlmitud.
14. Kontrollige maksekaarti maksekaardi õiguse kontrollimise
eeskirjade järgi. See nõue ei kehti, kui klient tasub kontaktivaba seadmega.
15. Kui kviitungil on tühi koht kliendi allkirja jaoks, siis tehke
järgmist:
a. paluge kliendil kviitung allkirjastada;
b. võrrelge kviitungil olevat kliendi allkirja allkirjaga maksekaardi allkirjaribal (või isikutunnistusel) – need peavad olema samasugused;
c. võrrelge maksekaardi esiküljel toodud kaardinumbrit (või selle viimast nelja numbrit) terminalist prinditud kviitungil oleva kaardinumbriga (või selle nelja viimase numbriga) – need peavad ühtima.