Tagasi kõigi postituste juurde

Mis on persoona ja kuidas see oma e-poe hüvanguks tööle panna?

17.06.2024

Tänapäeva digimaailmas on edukaks e-kaubanduseks vaja palju enamat kui lihtsalt toodete müümine veebis. See nõuab sügavat arusaamist oma sihtgrupist, nende soovidest ja käitumismustritest. Üks tõhusamaid viise selle saavutamiseks on persoonade loomine.

Selles blogipostituses uurime, mis on persoona ja miks on selle kasutamine nii oluline. Vaatleme, kuidas persoona rakendamine võimaldab e-poel jõuda õige publikuni.

Mis on persoona?

Persoona on ideaalset klienti esindav tegelaskuju või arhetüüp. See on väljamõeldud tegelane, kes loodud just nende probleemide põhjal, mida Sinu toode või teenus aitab lahendada või eesmärkide põhjal, mida need aitavad saavutada. Persoona kujundamisel antakse talle tavainimesele omased karakteristikud nagu nimi, nägu, vanus, amet jne, lisaks kirjeldatakse tema motivatsiooni, lootusi, muresid, hirme ja tegevusi.

Kui sihtgrupi eesmärkide määratlemine on keeruline, aitab hüpoteetilise kliendi nime, loo ja isiklike detailide kirjeldamine neid paremini mõista ning meil end kliendi olukorda asetada. Selline persoona aitab ettevõttel luua strateegiaid, mis vastavad klientide vajadustele ja ootustele, pakkudes seeläbi paremat kasutajakogemust ja võimaldades teha paremaid ärilisi otsuseid.

Kasutaja- ja ostjapersoonad

Kasutajakogemuse disainis (UX) rakendavad disainimeeskonnad kasutajapersoonasid, et mõista inimeste käitumismustreid ning seeläbi luua paremaid veebilahendusi ning -rakendusi. Ostjapersoonasid kasutatakse tavaliselt turunduses tarbijate sihtgruppide määratlemisel. Need persoonad aitavad ettevõttel kujundada tõhusaid turundussõnumeid ja valida sobivaid kanaleid õige publikuni jõudmiseks.

Kasutaja- ja ostjapersoonade mõisted on tihti ka kattuvad, eriti kui toote lõppkasutaja ja ostja on sama isik. Kuid mõlema persoona eesmärk on aidata ettevõttel paremini mõista ja teenindada oma sihtgruppe.

Erinevad meeskonnad või funktsioonid ettevõttes kasutavad personaasid erinevatel eesmärkidel, kuid aluseks võetud arhetüüp peaks olema sama. Ei ole ju mõistlik, et turundustiim loob sõnumeid ühele isikule, kuid tooteid luuakse teisele. Persoonade kasutamisest maksimaalse kasu saamiseks tuleks neid kasutada aktiivselt kõigis ettevõtte protsessides.

Persoonade loomine

Persoonade loomine ei saa põhineda pelgalt kõhutundel, vaid eeldab põhjalikku andmekogumist ja -analüüsi. Üks tõhusamaid viise info kogumiseks on intervjuud potentsiaalsete või juba olemasolevate klientidega, et mõista nende vajadusi, ootusi, muresid ja käitumismustreid.

Lisaks intervjuudele saab kasutada ka müügi- ja kasutusandmeid. Parima ülevaate saamiseks on soovitatav kaasata persoona loomisse kõik töötajad, kes klientidega tihedalt kokku puutuvad. Need andmed annavad ülevaate, kuidas kliendid toodet või teenust tegelikult kasutavad, millised tegurid mõjutavad nende ostuotsuseid ja millised on kõige levinumad probleemid. Analüüsides neid andmeid, saab luua täpsemaid ja realistlikumaid persoonasid.

Kui ettevõttel on rohkem kui üks toode või sihtturg, on soovitatav iga sihtgrupi jaoks luua eraldi persoona. See tagab, et toote- ja turundusstrateegiad on kohandatud just vastavalt konkreetse kliendisegmendi ootustele ja vajadustele. Näiteks võib ettevõte luua erinevad persoonad era- ja äriklientidest tarbijatele, kuna nende vajadused võivad olla oluliselt erinevad.

Üldise arvamuse kohaselt suudab ettevõte tõhusalt töötada 3-5 persoonaga. Oluline on määratleda, milline neist persoonadest on ettevõtte jaoks kõige tähtsam, st kes toob kõige rohkem tulu või on strateegiliselt kõige väärtuslikum. See võimaldab keskenduda kõige olulisematele klientidele ning kujundada tooteid ja teenuseid vastavalt nende ootustele.

Tänapäeval on saadaval rohkelt abimaterjale ja häid tööriistu, mis persoonade loomisel abistavad. Seega ei pea alustama päris nullist. Vaata Hubspoti näidist siin. Persoonade loomise kohta Google Analyticsi põhjal leiad lisainfot delve.ai lehelt.

Persoonade kasutamise eelised

Persoonade kasutamine loob kogu meeskonnale ühtse arusaama sihtgrupist, kellele tooteid või teenuseid arendatakse ja sellest, kuidas see sihtgrupp sisu tarbib. See võimaldab teha teadlikke otsuseid näiteks selle kohta, millised veebilehe või e-poe funktsioonid on olulised ja millised mitte. Kui mõni omadus ei vasta ühegi kasutaja eesmärgile, pole sellel ka mõtet.

Persoonade kaardistamise käigus tuvastatakse sihtgrupi peamised mured ja hirmud ning leitakse lahendused nende ennetamiseks või kõrvaldamiseks. Disainerid saavad enne tööle asumist selgema ettekujutuse sihtgrupist, mis võimaldab luua kasutajasõbralikke ja ootustele vastavaid lahendusi. Turundajad saavad nende teadmiste abil luua sisu, mis kõnetab erinevaid sihtgruppe, leides lihtsamini paeluvaid teemasid. Sisuloojad ja copywriterid saavad kirjutada kvaliteetsemat ja kaasavamat sisu.

Lisaks parandavad persoonad sisekommunikatsiooni ja koostööd tiimiliikmete vahel. Kui kõigil on sihtgrupist ühtne arusaam, on lihtsam koordineerida ja sünkroniseerida erinevaid tegevusi, alates tootmisest kuni turundus- ja müügistrateegiateni. See arusaam aitab vältida ressursside raiskamist ja tagab, et kõik ettevõtte osad töötavad sama eesmärgi nimel.

Persoonade kohandamine

Persoonade loomine on pidev protsess, mis nõuab regulaarselt tagasiside kogumist ja kohandamist. Turud ja kliendid muutuvad ajas, mistõttu peavad ka persoonad arenema ja kohanema. Pidev andmete kogumine ja analüüs aitab hoida persoonad ajakohased tagades, et ettevõte suudab pidevalt oma klientidele väärtust pakkuda.