Kui Sinu pood on orienteeritud UK või USA turule ja soovivad ostjaid teenindada neile harjumuspärases valuutas, saad krediitkaardi makseid poes vastu võtta ka USD või GBP valuutas.

  • välisvaluutas tehingute eest saab tasuda vaid pangakaardiga (pangalinke ei toeta)
  • MK ja kaupmehe vaheline arveldus käib endiselt eurodes, kaupmees võib kasutada kõiki valuutasid paralleelselt
  • tehing konverteeritakse eurodeks kohe tehingu loomishetkel kehtiva vahetuskursi alusel
  • vahetuskursid on Euroopa Keskpanga kursid + MK marginaal (ehk kui näiteks kui MK marginaal oleks 1.2%  ja eur/gbp ECB kurss on 0.75860, siis me konverteerime tehingu eurodeks kursiga 0.7677032)
  • tehingute pärimisel API kaudu tagastatakse on summa eurodes (konverteerimise tulemus), tehingul on kaasas täiendavad andmeväljad ‘original_amount’ ja ‘original_currency’
  • tehingute listing MK iseteenindusportaalis näitab tehinguid euro väärtuses, muus valuutas toimunud tehingute juures on märgend ja hiirega peale liikudes näeb algsummat algvaluutas koos konverteerimise kursiga. Tehingute eksportimisel (csv, xls) on kõik summad eurodes (nagu loomisel konverteeriti).
  • refundi tegemisel tehakse see toimingu algupärases valuutas, niiet klient saab kätte selle mis maksis (nt. 12 gbp). Poe konto väljavõttel kajastub refund aga eurodes vastavalt refundi tegemise hetkel kehtinud vahetuskursile
  • teenuse aktiveerimiseks võta meiega ühendust