BookLuxi ja Maksekeskuse liidestamise aluseks on kehtiv leping mõlema teenusepakkujaga. Maksekeskuse teenuste ja pakutavate makseviisidega saad tutvuda siin, samuti tutvu liitumistingingimustega teenusepakkujatele. BookLuxi kohta leiad lisainfot BookLuxi veebilehelt.

Liidestamine

BookLuxi ja Maksekeskuse liidestamisega saad alustada BookLuxi keskkonnas. Logi sisse ning vali ülevalt menüüst ’integratsioonid’.

Avanevast vaatest leiad Maksekeskuse – vali ‘lülita sisse’.

BookLux ja Maksekeskus liidestus - esimene samm

Järgnevas vaates informeeritakse sind, et liidestamine on ühekordne kulu, mis tuleb tasuda BookLuxile. Järgnevas vaates saad selle eest tasuda.

Seejärel saad BookLux admin keskkonnas jätkada seadistamisega. Juhime tähelepanu, et liidestusel saab olla kolm staatust – inactive, test ja live.

BookLux ja Maksekeskus liidestus - teine samm

Inactive tähendab, et kuigi liidestus on kontole lisatud, siis see ei ole aktiivne ehk broneeringut tehes ei ole klientidel võimalik teenuse eest tasuda.

Test staatus on selleks, et liidestust testida. Sellisel juhul täida Shop ID, Publishable key ja Secret key sinu Maksekeskuse testpoe võtmetega. Vajadusel aitab sind Maksekeskuse klienditugi (support@maksekeskus.ee)

Live staatus tähendab, et liidestus on kättesaadav kõikidele broneerijatele ning teenuste eest on võimalik tasuda broneeringut tehes. Selle staatuse puhul tuleb Shop ID, Publishable key ja Secret key väljad täita live-poe andmetega. Leiad need Maksekeskuse iseteenindusportaalist ‘seaded’ (‘settings‘) menüüst ‘API’ lehelt.

Maksekeskuse iseteenindus

Maksekeskuse iseteenindus

Kuna teenusepakkuja kliendid saavad nüüdsest teenuste eest ka (ette) tasuda, siis lisandusid broneeringu vaatesse ka ostutingimused ning privaatsuspoliitika. Mõlemad tuleb teenusepakkujal üle vaadata. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata näiteks broneeringu katkestamise tingimustele ja tagastustele. Automaatselt koostatud juhendid leiad aadressilt, mis on toodud integratsioonide lehel Maksekeskuse juures oleval nupul ‘juhendid’ vajutades. Klientidele, kes on teenust broneerides selle eest tasunud, tuleb teenuseid pakkuda ostutingimustes toodud tingimustel.

Kasutustingimusi saad täiendada ‘seaded’ menüüst ja seejärel ‘üldised seaded’ alt leiad ‘kasutustingimused’ välja, kuhu lisatud tekst ilmub kasutustingimuste juurde.

BookLux ja Maksekeskus liidestus - kolmas samm

Pärast nõutud välja täitmist ongi liidestus edukalt tehtud ja teenus on aktiivne.

Kasutamine – teenusepakkuja vaates

Teenuse eduka kasutamise eelduseks on, et teenusepakkuja kasutab BookLuxi süsteemi aktiivselt ning kõik broneeringud ja vabad ajad on süsteemis nähtavad. See on oluline, kuna tasutud broneeringud saavad automaatselt ‘kinnitatud’ staatuse. Tasutud broneeringud tunned ära järgmiste tunnuste järgi:

  • Selle värvus on lilla (tavalisel broneeringul sinine)
  • Teenuse ees on € (euro) märk
  • Hiirega broneeringu peale liikudes avanevas aknas on staatus märgitud ‘ettemakstud’

BookLux ja Maksekeskus liidestus - neljas samm

On oluline, et teenusepakkuja teab teenust osutades, et klient on selle eest juba tasunud ega suuna teda kassasse teenuse maksma. Seda väljaarvatud juhul, kui klient soovib osta täiendavaid tooteid või teenuseid, mille eest ettemaksu tehes ei tasutud.

Ülevaadet broneeringute eest tehtud laekumistest näed valides ülevalt menüüst ‘kassa’. Kliendi poolt makstud summa on jagatud kaheks – summa ja teenustasu. Esimeseks on see summa, mis on lisandunud sinu Maksekeskuse kontole. Teenustasu on Maksekeskuse poolt automaatselt mahaarvestatud tehingu teenustasu. Teenustasu määr märgitud Maksekeskuse lepingus. Neid kahte kokku liites saad summa, mida klient tasus.

BookLux ja Maksekeskus liidestus - viies samm

NB! Tehingu teenustasu arvutatakse automaatselt kord tunnis. Pärast broneeringu saamist koheselt kassat vaadates on näha kogu kliendi tasutud maksumus ‘summa’ tulbas. Teenustasu info laekudes summa ja teenustasu tulbad uuenevad.

Maksekeskus kannab broneeringu käigus tasutud summad automaatselt vastavalt teenusepakkuja ja Maksekeskuse vahelisele kokkuleppele ühe kandena kas kord päevas, nädalas või kuus. Küsimuste korral võta ühendust Maksekeskuse klienditeenindusega aadressil support@maksekeskus.ee

Kasutamine – lõppkliendi vaates

Lõppklient, ehk teenuse broneerija ja tarbija, saab broneeringu eest tasuda vaid mõne klikiga. Broneeringut tehes valib ta esmalt teenused ja seejärel endale sobiva aja. Kolmandas ehk viimases broneeringu kinnitamise sammus on kliendil võimalik teha linnuke ‘soovin koheselt tasuda’ lahtrisse.

BookLux ja Maksekeskus liidestus - kuues samm

Seejärel avanevas vaates on kliendil võimalik näha ülevaadet tehingust (sh broneeringu aeg ja summa) ning valida endale sobiv makseviis. Makseviiside valik sõltub sellest, millised makseviisid on teenusepakkujale Maksekeskuse lepingu raames avatud. Üldjoontes on alati avatud maksed Eesti pankadest, samuti saab avada kaardimaksed.

Pärast eelistatud makseviisi valimist suundub klient pangalingi kaudu netipanka, kus teostab makse. Eduka makse korral broneering kinnitatakse ning nii lõppklienti kui teenusepakkujat teavitatakse just tehtud broneeringust e-maili teel.

BookLuxi puudutavate küsimuste korral pöördu info@booklux.com, Maksekeskust puudutavate küsimuste korral support@maksekeskus.ee